Топ-новина

 • Про парламентські слухання на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» 4 червня 2014 року

  О 15 годині у сесійній залі Верховної Ради під головуванням заступника Голови Верховної Ради Кошулинського Р.В. розпочалися парламентські слухання на тему: «Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».

  Відкриваючи парламентські слухання, головуючий зазначив, що соціальна підтримка дітей з психофізичними вадами вважається одним із гуманістичних завдань усіх країн міжнародної спільноти і відображена у найважливіших міжнародних правових документах. За даними ООН, у світі нараховується близько 450 мільйонів людей із порушеннями психофізичного розвитку. В Україні, як і в усьому світі, спостерігається тенденція до зростання кількості таких дітей. Якщо чисельність дитячого населення за період 2003-2012 років знизилася на 19,02%, то загальна чисельність дітей-інвалідів збільшується щорічно на 0,5%. Чисельність дітей-інвалідів станом на початок 2014 року сягнула показника 167 059 осіб, або 2,0% від усього дитячого населення країни.

  Кошулинський Р.В. звернув увагу на те, що вкрай актуальним постає питання щодо запровадження нових підходів до організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, які б базувалися на демократичних, антидискримінаційних засадах. Наголосив, що необхідно вжити  усіх невідкладних заходів,  спрямованих на реалізацію  соціальних потреб дітей-інвалідів, насамперед нівелювати обмеження, які перешкоджають процесам їхньої соціалізації та індивідуального розвитку, впровадження ефективних форм соціальної допомоги і підтримки. Зазначив, що удосконалення і систематизація усіх норм, які регулюють статус дітей з обмеженими можливостями, на сьогодні є першочерговим питанням законодавця.

  Із доповідями виступили Міністр освіти і науки Квіт С.М., перший заступник Міністра охорони здоров’я Салютін Р.В. та заступник Міністра соціальної політики Федорович Н.В. Зі співдоповідями — Голови комітетів Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Бахтеєва Т.Д.,  у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Сушкевич В.М. та з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

  Зокрема, Міністр освіти і науки Квіт С.М. відзначив, що в контексті змін, які відбуваються у світі в розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, в Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких покладено принцип врахування інтересів дитини. Стратегічна мета даного процесу — це формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, реалізація та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання цих дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

  Доповідач від Уряду зазначив, що кожна дитина та її батьки мають право вибору навчального закладу і форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. Навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з їх здоровими однолітками є основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації. Таке навчання є корисним і для дітей здорових, бо вони вчаться розуміти проблеми інших, стають добрішими, толерантнішими. Процес включення дітей з особливими освітніми потребами у загальну діяльність спільно з іншими дітьми починається з дошкільного віку. Для визначення перспектив розвитку інклюзивної освіти та першочергових шляхів їх реалізації розроблено та затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти в Україні.  Низкою розпорядчих документів Міністерством визначено стратегічні напрями діяльності, спрямовані  на реалізацію зазначеної Концепції.

  Квіт С.М. повідомив, що за даними державної статистики щороку спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі дітей з інвалідністю   (2012 р. — 7,9 тис., 2013 р. — 8,5 тис). За останні два роки збільшилася кількість груп спеціального призначення на 97 (2012 р. – 5050 груп, у 2013 р. — 5147). Відповідно збільшилася кількість дітей, охоплених навчанням та корекційно-розвитковою роботою, які виховуються в цих групах, на 3 тис. (2012 р. — 82 тис., у 2013 р. — 85 тис.).

  В рамках реалізації Конвенцій «Про права дитини», «Про права інвалідів» в Україні розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо організації інклюзивного навчання)    (р. № 2348а від 15.06.2013) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (р. № 2878 від 18.04.2013) і на сьогодні важливим є питання прийняття цих законопроектів.

  За умови внесення змін до законодавства про дошкільну освіту Міністерством освіти і науки найближчим часом передбачається розроблення низки нормативно-правових актів та навчально-методичного забезпечення інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах. Це забезпечить реалізацію рівних прав кожної дитини, у тому числі з особливими освітніми потребами, на дошкільну освіту шляхом запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання у дошкільних навчальних закладах та повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний розвиток відповідно до здібностей та вподобань дитини, її соціальну адаптацію.

  Учасники парламентських слухань поінформували, що на сьогодні у багатьох регіонах залишається не вирішеним питання залучення до інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Ще    4,5 тис. таких дітей перебувають вдома на індивідуальному навчанні, що пов’язано з архітектурною недоступністю навчальних закладів та відсутністю асистентів вчителів, супроводжуючих осіб у разі, коли дитина самостійно не може пересуватися. Крім цього, досить великою залишається кількість дітей із затримкою психічного розвитку (20%), які навчаються за індивідуальною формою, проте, могли б навчатися у класах поруч із здоровими однолітками.

  Учні з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, можуть отримувати корекційну допомогу в психолого-медико-педагогічних консультаціях, логопедичних пунктах, навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах та реабілітаційних центрах системи охорони здоров’я та соціального захисту, поліклініках, лікарнях. Однак, на місцях цьому питанню не приділяється достатньо уваги, особливо нераціонально здійснюється функціонування навчально-реабілітаційних центрів. Найбільшою проблемою, пов’язаною з впровадженням інклюзивного навчання, є незадовільний стан забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів різних типів та відсутність спеціалістів для роботи в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання.

  В обговоренні питання взяли участь 16 учасників парламентських слухань, зокрема:

  народні депутати: Леонов Е.В. (ВО «Свобода»), Мірошниченко Ю.Р. (позафракційний), Спіріна І.Д., Дорохов А.М. (Комуністична партія);

  а також: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В., директор Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук Засенко В.В., голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо, голова товариства «Родина Кольпінга», доцент кафедри психології Львівського національного університету Островська К.О., директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» Софій Н.З., виконавчий директор Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Скрипка Н.С. та інші.

  На завершення парламентських слухань виступила Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

  Підбив підсумки парламентських слухань заступник Голови Верховної Ради Кошулинський Р.В., який подякував усім учасникам за конструктивну та дуже корисну розмову. Запропонував Комітету з питань науки і освіти доопрацювати проект рекомендацій з урахуванням висловлених під час обговорення зауважень та пропозицій.

  www.kmu.gov.ua

 • Освітяни обговорили нагальні питання розвитку української освіти

  27 травня в Міністерстві освіти і науки України відбулася Всеукраїнська нарада з питань загальної середньої освіти. До обговорення нагальних питань освіти долучилися заступник Міністра освіти і науки Павло Полянський, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілія Гриневич, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень та понад 300 учасників з регіонів і представників громадськості.

  http://naiu.org.ua

 • Фахівці обговорили питання інтеграції дитини з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітній простір

  Питання про інтеграцію дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітній простір обговорювалося на прес-конференції, організованій Всеукраїнською громадською організацією «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» за участю представників Міністерства освіти і науки, ВФ «Відродження», батьків, науковців, практиків. 

  У рамках проекту «Інклюзія дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: методична допомога педагогам і батькам» Президент ВГО НТІ «Інститут соціальної політики» Андрій Шевцов презентував методичні посібники з питань інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами: «Дитина з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітньому просторі», «Сім’я і дитина в умовах інклюзивної освіти», «Студент із порушеннями опорно-рухового апарату в інтегрованому навчальному закладі». Посібники було видано за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та Міністерства освіти і науки України.

  Використання посібників допоможе педагогам і батькам в організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

  Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко ознайомив учасників конференції з напрямами роботи Міністерства з питань забезпечення прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, проблемами та шляхами їх вирішення.

  Головне завдання освіти — надати дітям та молоді якісну освіту шляхом інклюзивного навчання. Інклюзія має стати не лише красивою назвою, але й змістовно та методично наповнитись. Для цього потребується постійно підвищувати кваліфікацію вчителів та вихователів, різних спеціалістів та залучати батьків в навчальний процес.

  Досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами поділилася Лариса Шевчук, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи з інклюзивними класами №168 м. Києва.

  Особливу увагу вона звернула на те, що педагогам і батькам часто не вистачає знань в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому посібники вийшли вчасно і допоможуть в практичній роботі з цими дітьми.

  Міністерство освіти і науки України

 • 35 дітей навчаються за інклюзивною формою у міських школах

  35 дітей навчаються за інклюзивною формою у міських школах35 дітей навчаються за інклюзивною формою у школах міста. Про це під час прес-конференції повідомила головний спеціаліст управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Наталія Охота. «На сьогодні у 21 міській школі працюють 32 інклюзивні класи. Розпочинали ми таку роботу лише з двох дітей на початок 2012-2013 навчального року, на кінець року їх було вже 9. Сьогодні 35 дітей з особливими освітніми потребами здобувають освіту на рівні зі здоровими дітьми, серед них діти із порушеннями інтелектуального розвитку, діти-аутисти, а також дитина із синдромом Дауна», — зазначила Наталія Охота.

  За її словами, за такою дитиною у школі закріплюється вчитель-асистент, який допомагає освоювати індивідуальну навчальну програму відповідно до висновків обласної психолого-медико-педагогічної комісії. «На початку запровадження інклюзивної освіти деякі батьки хвилювалися, як дитина освоїться у класі серед здорових учнів, згодом відчули позитив, оскільки діти адаптувалися у колективах однолітків. Учні з особливими потребами не тільки проходять шкільну програму навчання, а й займаються у різних гуртках, беруть участь у позакласній роботі. Головне для таких школярів не те, настільки успішно вони вчаться, а те наскільки комфортно почувають себе у дитячому колективі», — сказала головний спеціаліст управління освіти та науки міської ради.

  На базі дошкільних навчальних закладів різних районах міста працюють групи для дітей-інвалідів. «Наприклад, у дошкільному навчальному закладі №189 Ленінського району є група для дітей із проблемами опорно-рухового апарату, у дитсадку №302 Жовтневого району – група для дітей із синдромом «Дауна», дитсадку №149 Індустріального району – група для дітей із порушенням психічного розвитку. Окрім того, на базі дитячих садків у різних районах міста працюють спеціальні групи, зокрема, 76 груп для дітей із затримкою мови, 3 групи для малюків із затримкою інтелекту, 28 – для дітлахів із затримкою психічного розвитку, 32 – вадами зору, 41 група — для дітей з проблемами опорно-рухомого апарату», — додала Наталія Охота.

  За інформацією управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, у навчальних закладах міста виховуються 1 тисяча 123 дитини-інваліди, з них 848 осіб навчаються у школах, 127 – у дитячих садках, 148 — у спеціальних закладах для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

  Дніпропетровська міська рада 

   

 • На Вінниччині створять Інклюзивний ресурсний центр

  За ініціативи Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та підтримки Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, спільно з Департаментом освіти і науки у Вінницькій області упродовж 2013–2015 років реалізовується проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком». Знайомство з проектом вінничан відбулося 28-29 квітня під час навчально-практичного тренінгу «Інклюзивний ресурсний центр: успішний старт». Учасниками тренінгу стали голови лікарсько-консультативних комісій, керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, Департаментів облдержадміністрації: освіти і науки, соціальної політики; соціальних служб, працівники психолого-медико-педагогічних консультацій, представники громадських організацій.

  Відкрила захід перший заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Чорна. Участь у заході взяла тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» Інна Луценко, яка ознайомила присутніх з ключовими моментами діяльності Інклюзивного ресурсного центру.

  Окрім Вінницької, проект розпочав свою діяльність у Луганській, Одеській, Черкаській, Рівненській областях та місті Києві.

  Кінцевою метою реалізації проекту є створення дієвого Інклюзивного ресурсного центру на базі Вінницької обласної психолого-медико-педагогічної консультації, де буде здійснюватися всебічна підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами; кваліфікована допомога педпрацівникам, які займаються з дітьми з особливими потребами, а також поширення інклюзивних освітніх практик, постійний обмін інформацією та знаннями.

  Урядовий портал

 • “Особливі” класи

  В Тернополі планують збільшити кількість “особливих” класів

  Інклюзивна освіта – це навчання в одному класі дітей-інвалідів зі здоровими учнями. Фахівці констатують, що в результаті такого навчання у дітей з особливими потребами можна спостерігати позитивні зміни у розвитку. Однак на цей крок погоджуються не всі батьки.

  У Тернополі є кілька шкіл з інклюзивним навчанням. Цю традицію планують перейняти й інші навчальні заклади. Оскільки здорові учні стають більш співчутливими, а діти-інваліди розвиваються швидше.

  Загалом в Україні понад сто п’ятдесят тисяч інвалідів до вісімнадцяти років. Є тенденція до їх збільшення. Відтак інклюзивне навчання впроваджуватимуть в інших школах.

  «В нас є навчальні заклади, де окремі класи інклюзивні. Є заклади, де повністю інклюзивне навчання. Інклюзія реалізовується у дошкільних навчальних закладах – №8, №27, №34, №28. Туди батьки можуть влаштовувати своїх дітей. Там працюють хороші фахівці. Спочатку інклюзія – це був експеримент, зараз уже відпрацьована традиція. Тому кількість інклюзивних класів варто збільшувати», – зазначила начальник управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

 • На Рівненщині стартував проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком»

  16У рамках реалізації проекту на Рівненщині було підписано меморандум про співпрацю між Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та управлінням освіти і науки Рівненської ОДА.

  Ним передбачається створення Інклюзивного ресурсного центру в нашій області, проведення тренінгів для педагогів, батьків та викладачів, а також видання посібників з питань інклюзивної освіти.

  Втілюватиметься проект до лютого 2015 року.

  Довідка: «Інклюзивна освіта: крок за кроком» —  проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки та Агентства США з міжнародного розвитку.

  Мета проекту — покращити умови для дітей з особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі.

  Проект реалізується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком».

  Основними завданнями проекту є покращення рівня підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної дошкільної та початкової освіти; підвищення рівень компетентності батьків, які виховують таких дітей, посилити спроможність педагогів та викладачів системи післядипломної педагогічної освіти та підвищити рівень компетентності місцевих управлінь освіти щодо інклюзивної освіти.

  До участі у цьому проекті залучені п’ять областей – Рівненська, Черкаська, Вінницька, Луганська та місто Київ.

  Про це повідомила прес-секретар управління освіти  і науки Людмила Деркач.

 • Діти-інваліди зможуть відвідувати звичайні дитсадки і школи

  Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання". За відповідне рішення проголосували 244 депутатів.

  Проект закону передбачає внесення змін до законів України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" щодо врахування особливих освітніх потреб у навчанні кожної дитини, в тому числі з інвалідністю, запровадження часткового або повного утримання за рахунок держави дітей, забезпечення безоплатним гарячим харчуванням у загальноосвітньому навчальному закладі дітей, які потребують соціальної допомоги і навчаються в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

  Голова Комітету ВР з питань освіти Лілія Гриневич наголосила, що прийняття запропонованого законопроекту дасть можливість продовжити вирішення проблем поступової інтеграції дітей-інвалідів у суспільне життя, надасть можливість дітям із особливими потребами здобувати освіту разом із однолітками шляхом організації інклюзивного навчання. Під час обговорення депутати наголошували на тому, що при нарахуванні соціальної допомоги для дітей-інвалідів має діяти принцип "гроші ходять за дитиною". Адже нині, якщо дитина перебуває в інтернаті, на неї держава виділяє значно більше коштів, аніж на дитину-інваліда в сім'ї.

  Голос України

 • МОН оприлюднило план дій на 100 днів

  На першій прес-конференції 4 березня 2014 року було оголошено про пріоритети діяльності нового керівництва МОН. Головне завдання міністерства – сприяти досягненню навчальними закладами найвищої якості освіти, ліквідувати щоденний контроль, відмовитися від репресивних функцій, перейти на засади партнерської співпраці із закладами освіти. У рамках програми діяльності Кабінету Міністрів України на 100 днів Міністерство освіти і науки розробило свій план дій, що його можна розпочати та частково виконати за цей короткий період. 

  Прозорість нашої роботи та врахування думки громадськості є першочерговими критеріями. Тому ми публікуємо план дій і закликаємо студентів, освітян та експертів долучатися до конкретних кроків у напрямі його реалізації.

Мережа на підтримку інклюзії

«Мережа на підтримку інклюзії. Школа – для всіх» ( далі Мережа) створена в межах діяльності канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» задля підтримки інклюзивної освіти в Україні.  Мережа  об’єднує громадські організації, батьківські групи,  навчальні  заклади та інші зацікавлені  інституції  в просуванні інклюзивної політики та  інклюзивного навчання в Україні на всіх […]

Інклюзивні Ресурсні Центри

У 2010-2011 навчальному році розпочали свою роботу 2 Інклюзивні ресурсні центри у Кримському та Львівському пілотних регіонах проекту. Цьому передувала велика підготовча робота. На основі вивчення ситуації та запитів ключових зацікавлених сторін було вироблене бачення, описана модель ІРЦ, складені технічні завдання, посадові обов’язки працівників та врешті проведене стратегічне планування першочергових завдань. Центри позиціонуються як державно-громадські […]

Ресурси

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой,  как рыбы, нам не хватает только одного:  научиться жить на земле, как люди.                                                  Б.Шоу Навчальні модулі розроблені в рамках проекту Курси та посібники розроблені в рамках проекту Посібники та інші матеріали перекладені в рамках проекту Матеріали, що присвячені інклюзивній освіті Лінки